Hur fungerar en sanering & tilläggsisolering för hyreshus i Gävleborg?

I samband med fönsterbyte och dörrbyte på balkonger i hyreshus byggda på 1960 och 1970-talet är det vanligt att det krävs sanering av fasadskivor som innehåller asbest. Interoc kan erbjuda er både fönsterbyte men också sanering & tilläggsisolering för hyreshus och bostadsrättsföreningar i Gävleborg.

I fastigheter som är byggda på 1960-talet och 1970-talet var det vanligt att man använde fasadskivor, eternit, på balkongerna. Det innebär att när det ska ske ett fönsterbyte och dörrbyte på balkonger som har fasadskivor innehållande asbest så krävs det att man sanerar innan bytet kan ske. När man sanerar balkongerna från fasadskivor är det också vanligt att de flesta fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar passar på att tilläggsisolera väggen på balkongen. Vi kan i samband med fönsterbyte även erbjuda tjänster som sanering & tilläggsisolering för hyreshus.

 

Sanering & tilläggsisolering för hyreshus

Det är främst i samband med fönsterbyte och dörrbyte på balkongen eller då fasaden ska renoveras som man väljer att sanera fasaden från fasadskivor som innehåller asbest. I samband med att man river ned fasadskivorna behöver man återställa fasadens ytskikt på balkongerna. Då brukar många välja att passa på och tilläggsisolera väggen på balkongen för att ge bostäderna en mer effektiv isolering.

 

Så går en sanering till

Sanering av fasadskivor med asbest och fogmassa med asbest eller PCB ska genomföras av certifierade sanerare enligt de lagar och förordningar som finns. Det innebär att om det finns fasadskivor med asbest så ska dessa saneras bort innan arbetet med exempelvis fönsterbytet kan påbörjas. Arbetet med sanering utförs av specialister inom området och sker alltid utifrån så att asbest inte kommer in i bostaden där den sedan kan spridas genom ventilationssystemet. Vanligtvis spärras alla fönster och balkongdörrar av genom att de tejpas så att de inte kan eller får öppnas under arbetets gång. Därefter kan rivning av fasadskivor ske och borttagning av fogar innehållande asbest eller PCB runt fönstren påbörjas.

 

Så går en tilläggsisolering till

Efter att saneringen är avslutad så har man blottat väggens underlag, vilket vanligtvis består av puts. Ofta behöver man renovera putsen för att återställa fasadens ytskikt på balkongen. I samband med det är det vanligt att man väljer att tilläggsisolera väggen på balkongen. Detta för att man ska ge bostäderna en bättre isolering som gör att värmen hålls kvar inne i bostaden medan kylan hålls utanför. En tilläggsisolering av väggen på balkongen leder till minskade kostnader för uppvärmning av fastigheten.

 

Tilläggsisolering kan också utföras i samband med en fasadrenovering och i detta fall så är det fastighetens hela fasad som får tilläggsisolering. Ni är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med sanering & tilläggsisolering för hyreshus i samband med att vi utför fönsterbyte eller då fasaden behöver renoveras.

 

Fönsterbyte för bostadsrättsföreningar

Utöver att vi utför sanering & tilläggsisolering för hyreshus i Gävleborg erbjuder vi också fönsterbyte för BRF och för hyreshus. Interoc är experter på fönster och kan erbjuda alla typer av fönsterbyte och byte av balkongdörr . Ni är välkommen att kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt besök där vi kan lämna råd kring fönsters isolering, ljudnivåer och ventilation. När det är dags för ett fönsterbyte kan det vara ekonomiskt att välja energisnåla fönster som ger bostäderna en bättre inomhusmiljö. Samtidigt kommer de välisolerade fönstren bidra till sänkta uppvärmningskostnader för fastigheten.

 

Om Interoc och Fönsterentreprenad Gävleborg

Interoc har varit verksamma sedan 1960-talet och utför byggtjänster över stora delar av Sverige åt bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och allmännyttan. Vi är specialiserade inom fönsterbyte, fasadrenoveringar, badrumsrenoveringar men även inom många andra byggområden. Det innebär att vi kan ta ansvar för hela entreprenader i samband med nybyggnation eller renoveringar. Fönsterentreprenad Gävleborg är en webbplats för att informera konsumenten om våra fönster och dörrar.

 

Våra medarbetare är utbildade hantverkare som har alla de certifieringar som krävs för deras respektive arbetsområde. Våra hantverkares långa erfarenhet inom branschen är också en stor tillgång då vi utför våra arbeten då vi har en effektiv arbetsprocess och en stor kunskap om de arbeten vi utför. Självklart innehar vi alla de nödvändiga försäkringarna och följer branschstandard i samband med utförande och val av material. Utöver det lämnar vi självklart garantier på våra arbeten så att våra kunder kan vara trygga även efter att vi avslutat projektet. Ni är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med ert byggprojekt.

Boka ett besök med oss inför ert fönsterbyte

Är det dags att genomföra ett fönsterbyte i Gävleborg kan ni kontakta oss för att boka ett möte. Då kan vi inspektera era fönster och lämna råd kring era nya fönster, utan några förpliktelser.