Sanering & tilläggsisolering

Sanering & tilläggsisolering

En sanering av eternitskivor och av fogmassa som innehåller PCB får endast utföras av certifierade sanerare som har den kunskap som krävs för att hantera farligt material. Vid en sanering så kommer balkongerna att täckas in så att inte asbestdamm sprids in i lägenheterna. Efter en sanering kan vi utföra en tilläggsisolering av era balkongväggar, vilket bidrar till en bättre värmeisolering i bostäderna. Interoc är ett byggföretag som är verksamma inom ett flertal olika byggområden. Vi åtar oss bland annat fönsterentreprenad i Gävleborg för bostadsrättsföreningar och företag. 


Vi hjälper er med sanering och tilläggsisolerin

Ska ni göra ett fönsterbyte i fastigheter som är byggda under 1960-talet och 1970-talet så är sannolikheten stor att fastighetens balkonger har väggar som består av eternit eller fasadskivor som innehåller asbest. Innan ett fönsterbyte kan ske på balkonger så behöver dessa saneras så att man får bort all asbest som finns i balkongväggen. När ni behöver utföra en sanering i samband med ert fönsterbyte kan vi hjälpa er med detta. Du kan kontakta oss på Interoc för mer information och för att boka ett kostnadsfritt möte för inspektion.

 


Boka ett besök med oss inför ert fönsterbyte

Är det dags att genomföra ett fönsterbyte i Gävleborg kan ni kontakta oss för att boka ett möte. Då kan vi inspektera era fönster och lämna råd kring era nya fönster, utan några förpliktelser.